Gamtos mokslų fakulteto biblioteka

Apie biblioteką
Vieta, darbo valandos
Literaturos išdavimas
Katalogas ir duomenų bazės
Naujienos
Mokamos paslaugos
Darbuotojai
Klausk bibliotekininko
Apie biblioteką
 
GMF biblioteka yra integrali visos VU bibliotekos veiklos dalis, turinti tikslą vystyti integruotą informacijos, mokymo šaltinių perdavimą. GMF fakulteto biblioteka orientuota į specifinius fakulteto bendruomenės mokymo bei mokymosi poreikius; siekia aprūpinti studijuojančius jiems būtina medžiaga.
Skaitytojai gali naudotis Interneto paslaugomis, ieškoti informacijos Europos Sąjungos duomenų bazėje, Seimo teisės aktų sistemoje LRSIS, kitose kompiuterinėse bazėse, Vilniaus universiteto, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekų duomenų bazėse.
Internetas suteikia galimybę naudotis knygomis, periodiniais leidiniais, vaizdo ir garso dokumentais, kompaktiniais diskais. Lietuvos respublikos ir užsienio šalių lokaliomis ir nutolusiomis duomenų bazėmis, tradiciniais ir kompiuteriniais katalogais. Lankytojų dėmesiui nuolat atnaujinamos naujai gaunamų knygų parodos, rengiami informaciniai-bibliografiniai instruktažai pirmakursiams, jie apmokomi kaip reikia naudotis biblioteka. Kvalifikuotą informaciją ir konsultacijas teikia fakulteto bibliotekos specialistai. Informacija teikiama žodžiu, raštu, telefonu, e-paštu. Suteikiama individuali ir kolektyvinė informacija apie duomenų bazes, pagal skaitytojo pageidavimą ir, su atitinkamos srities destytojo pagalba, sudaromi rekomenduojamos literatūros sąrašai ir parenkami reikalingi spaudiniai. Pagal užklaustą temą bibliotekininkas parenka literaturą, kuri yra fakulteto bibliotekoje. Jeigu biblioteka neturi reikalingo leidinio rekomenduoja, kurioje skaitykloje ar bibliotekoje būtų galima surasti.
LT EN